Gwirfoddoli: Clirio eithin

Gwirfoddoli: Clirio eithin

10:00 – 15:00, Cwm Anafon, Abergwyngregyn

Mae olion aneddiadau hynafol wedi’u gwasgaru ar hyd y Carneddau. Fodd bynnag, gall tyfiant llystyfiant danseilio’r strwythurau archeolegol hyn, yn ogystal â chuddio eu bodolaeth.

Helpwch ni i gael gwared ar eithin o safle siambr gladdu hynafol yng nghwm cudd Cwm Anafon tra yn dysgu mwy am y safle gan archeolegydd.

Lefel ffitrwydd – cymhedrol

Rhaid bwcio ymlaen llaw:

Archebwch le ar ein meddalwedd My Impact. Y tro cyntaf y byddwch chi’n defnyddio ein system newydd, My Impact, byddwch chi’n creu cyfrif. Ar ôl i chi gael eich cofrestru a’ch cymeradwyo gan weinyddwr, byddwch chi yn gallu cofrestru eich hunan i ddiwrnodau gwirfoddoli, heb orfod aros am ymateb gan weinyddwr. Gobeithiwn y bydd hyn yn gwneud y system gofrestru yn haws i chi fel gwirfoddolwyr.

Os oes angen cefnogaeth ar unrhyw un i ddefnyddio My Impact, cyslltwch â Jen.