Gwirfoddoli: Garddio yn Nhŷ Hyll, Yn Gymraeg

Gwirfoddoli: Garddio yn Nhŷ Hyll, Yn Gymraeg

Betws y Coed, 10:00 – 15:00

Ein diwrnod gwaith ymarferol cyntaf yn Nhŷ Hyll drwy gyfrwng y Gymraeg.

Hoffech chi helpu i ofalu am ein gardd sy’n gyfeillgar i fywyd gwyllt a dysgu’r enwau Cymraeg ar blanhigion yr un pryd? Y nod yw siarad Cymraeg drwy’r dydd felly os ydych chi’n siaradwr Cymraeg neu’n ddysgwr, dewch draw!

Lefel ffitrwydd – hawdd

Rhaid bwcio ymlaen llaw:

Archebwch le ar ein meddalwedd My Impact. Y tro cyntaf y byddwch chi’n defnyddio ein system newydd, My Impact, byddwch chi’n creu cyfrif. Ar ôl i chi gael eich cofrestru a’ch cymeradwyo gan weinyddwr, byddwch chi yn gallu cofrestru eich hunan i ddiwrnodau gwirfoddoli, heb orfod aros am ymateb gan weinyddwr. Gobeithiwn y bydd hyn yn gwneud y system gofrestru yn haws i chi fel gwirfoddolwyr.

Os oes angen cefnogaeth ar unrhyw un i ddefnyddio My Impact, cyslltwch â Jen.