Gwirfoddoli: Diwrnod codi sbwriel heriol

Gwirfoddoli: Diwrnod codi sbwriel heriol

Glaslyn, Yr Wyddfa. 08:30 – 17:00

Dewch i’n helpu i lanhau’r llyn chwedlonol lle mae Caledfwlch, cleddyf y Brenin Arthur, yn gorwedd, medd rhai!

Ymunwch â ni am ddiwrnod o antur wrth i ni grwydro glannau llyn chwedlonol Glaslyn, a chodi sbwriel wedi ei chwythu yno gan y gwynt cryf yn y lleoliad anghysbell a hardd hwn ar lethrau’r Wyddfa. Byddwch yn barod am dirwedd garw, llethrau serth, creigiau, a mannau ger dŵr dwfn.

Ydych chi’n barod am yr her?

Lefel ffitrwydd – heriol iawn

Rhaid bwcio ymlaen llaw:

Archebwch le ar ein meddalwedd My Impact. Y tro cyntaf y byddwch chi’n defnyddio ein system newydd, My Impact, byddwch chi’n creu cyfrif. Ar ôl i chi gael eich cofrestru a’ch cymeradwyo gan weinyddwr, byddwch chi yn gallu cofrestru eich hunan i ddiwrnodau gwirfoddoli, heb orfod aros am ymateb gan weinyddwr. Gobeithiwn y bydd hyn yn gwneud y system gofrestru yn haws i chi fel gwirfoddolwyr.

Os oes angen cefnogaeth ar unrhyw un i ddefnyddio My Impact, cyslltwch â Jen.