Gwirfoddoli: Clirio conwydd Nadolig

Gwirfoddoli: Clirio conwydd Nadolig

Cwm Mynach 10:00 – 15:00

Awydd torri eich coeden Nadolig eich hun?
Dewch draw i gwympo coed coniffer er mwyn helpu nod Coed Cadw o droi Cwm Mynach o blanhigfa gonifferau i goedlan lydanddail frodorol bioamrywiol!
Fel bonws ychwanegol i chi, mae croeso i chi fynd â choeden Nadolig (blêr!) adref efo chi!

Advance booking essential:

Rhaid bwcio ymlaen llaw:

Archebwch le ar ein meddalwedd My Impact. Y tro cyntaf y byddwch chi’n defnyddio ein system newydd, My Impact, byddwch chi’n creu cyfrif. Ar ôl i chi gael eich cofrestru a’ch cymeradwyo gan weinyddwr, byddwch chi yn gallu cofrestru eich hunan i ddiwrnodau gwirfoddoli, heb orfod aros am ymateb gan weinyddwr. Gobeithiwn y bydd hyn yn gwneud y system gofrestru yn haws i chi fel gwirfoddolwyr.

Os oes angen cefnogaeth ar unrhyw un i ddefnyddio My Impact, cyslltwch â Jen.