Gwirfoddoli: Caru Eryri, Ogwen

Gwirfoddoli: Caru Eryri, Ogwen

09:00 – 15:30

Bydd y grwp yn cyfarfod ym Methesda ac yn mynd ar y bws i fyny i Ogwen. Unwaith y byddwch wedi cofrestru ar gyfer y sesiwn, byddwch yn gallu gweld manylion y lleoliad cyfarfod.

Rhaid bwcio ymlaen llaw:

Archebwch le ar ein meddalwedd My Impact. Y tro cyntaf y byddwch chi’n defnyddio ein system newydd, My Impact, byddwch chi’n creu cyfrif. Ar ôl i chi gael eich cofrestru a’ch cymeradwyo gan weinyddwr, byddwch chi yn gallu cofrestru eich hunan i ddiwrnodau gwirfoddoli, heb orfod aros am ymateb gan weinyddwr. Gobeithiwn y bydd hyn yn gwneud y system gofrestru yn haws i chi fel gwirfoddolwyr.

Os oes angen cefnogaeth ar unrhyw un i ddefnyddio My Impact, cyslltwch â Jen.