Trwsio Cloddiau Cerrig Sych

Rheolir stad Pensychnant dros gadwraeth ac felly gwelir llawer o fywyd gwyllt yma. Byddwn yn helpu i drwsio rhai o’r terfynau sef cloddiau cerrig sych sydd bellach angen gofal, o dan oruchwyliaeth y warden.

Cysylltwch â Mary i gofrestru:
 mary@snowdonia-society.org.uk
 01286 685498