Tocio coed

Llethr coediog a rhostir hardd gyda golygfeydd dros yr afon Dwyryd yw Gwaith Powdwr. Mae ganddo hanes difyr fel safle prif ddiwydiant ffrwydron a bellach mae’n warchodfa natur. Mae’r goedlan yn gartref i lawer o adar ac mae’r rhostir ar y ffridd yn gartref i ymlusgiaid.

Ymunwch â ni am ddiwrnod o hwyl tra’n helpu’r Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt i deneuo coed y goedlan.

Cysylltwch a Mary i gofrestru:
 mary@snowdonia-society.org.uk
 01286 685498