*WEDI EI GANSLO* Ras Fynydd 9 Gladstone

*WEDI EI GANSLO* Ras Fynydd 9 Gladstone

Ras fynydd draddodiadol yn y Carneddau, yn cychwyn ac yn gorffen yn Nwygyfylchi. 

Pob blwyddyn mae trefnwyr y ras yn garedig iawn yn cyfrannu elw o’r tâl cymryd rhan i Gymdeithas Eryri felly cofiwch gymryd rhan drwy gystadlu, stiwardio neu helpu i lanhau’r llwybr ar ddiwedd y ras.

Cysylltu â: ellie.salisbury@fabian4.co.uk