Sgwrs: Coedwigoedd Glaw Celtaidd Eryri

Sgwrs: Coedwigoedd Glaw Celtaidd Eryri

7yp, ar-lein dros Zoom

Mae’r prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru yn dod ynghyd nifer o bartneriaid sydd yn rhannu’r uchelgais o warchod a gwella’r coedlannau derw hudolus sydd yw darganfod yn ardaloedd o orllewin Cymru. Bydd y prosiect yn mynd i’r afael ar rai o brif fygythiadau i’r coedlannau gan gynnwys rhywogaethau ymledol a diffyg rheolaeth, yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth o’r cynefinoedd ymysg ystod eang o rhanddeiliad.

Ymunwch â swyddog y prosiect Gethin Davies am sgwrs ar-lein amdan y coedlannau hudolus yma, gyda chyfle am gwestiynau ar y diwedd. Bydd y sgwrs yn y Gymraeg gyda chyfieithiad Saesneg ar gael.

Rhaid bwcio ymlaen llaw:

  • Os nad ydych yn aelod o Gymdeithas Eryri: mae tocynnau yn £5 drwy EventBrite cliciwch yma i fwcio
  • Ar gyfer ein aelodau: Mae tocynnau yn rhad ac am ddim. Gyrrwch e-bost i claire@snowdonia-society.org.uk gan ddyfynnu eich rhif aelodaeth.