Sgwrs: Shaping the Wild: awdur David Elias mewn sgwrs gyda James Robertson

Shaping the Wild: awdur David Elias mewn sgwrs gyda James Robertson

Gwarchodfa Natur Pensychnant, Conwy

Ymunwch â ni am noson graff yng Nghanolfan Gadwraeth Pensychnant, ble fydd awdur David Elias a James Robertson, cyn-weithiwr Cyngor Cefn Gwlad Cymru, yn trafod llyfr diweddar Mr Elias, Shaping the Wild: Wisdom from a Welsh Hill Farm.

Byddant yn delfu i’r safbwyntiau allweddol ar reoli tir, natur a sut y gallwn ffitio i mewn i’r dirwedd newidiol. Croesewir cwestiynau gan yr awdur yn ystod y noson.

Archebwch eich lle yma!

Gwerthfawrogir rhoddion yn fawr.