Sgwrs: Ailymweld â Dad-ddofi

Sgwrs: Ailymweld â Dad-ddofi

7:30-9:30yp, Neuadd Ogwen, Bethesda

Dadddofi: Mae’n air poblogaidd ac mae’n debyg nad ydyw am ddifl annu. Ond beth yw ei ystyr mewn gwirionedd? Am olwg feddylgar ar y tueddiad cadwraeth hwn, dewch draw i’r sgwrs hon gan ein Cyfarwyddwr, John Harold, gydag amser i drafod tua’r diwedd.

Os wnaethoch chi fethu’r digwyddiad poblogaidd y llynedd, yna dyma eich cyfle. Rhoddion wrth y drws tuag at waith Cymdeithas Eryri.yn gwarchod y Parc Cenedlaethol.

Cysylltwch â’n swyddog ymgysylltu Claire i archebu lle:
claire@snowdonia-society.org.uk | 07823 493064