Sgwrs: Mwynhau Blodau’r Mynydd gyda Goronwy Wynne

Sgwrs: Mwynhau Blodau’r Mynydd gyda Goronwy Wynne

7:30yh, Caffi Blue Sky, Bangor.

Dewch i wrando ar yr awdur arobryn, Goronwy Wynne, sydd wedi ysgrifennu am flodau gwyllt Cymru, a fydd yn rhoi sgwrs gyda’r hwyr am fflora Eryri.

Dyma’r cyntaf mewn cyfres o sgyrsiau ‘caffi gwyddoniaeth’ gan Gymdeithas Eryri yn 2019.

Awydd tamaid i‘w fwyta cyn y sgwrs?

Bydd cawl, bara a chaws ar gael o 6:30yh am £5. Bydd y sgwrs yn cychwyn am 7:30yh.


Cyfraniadau ar y drws tuag at gwaith Cymdeithas Eryri yn gwarchod y Parc Cenedlaethol.