Sgwrs: Dewch â’r Gors yn Ôl gyda Joshua Styles

Sgwrs: Dewch â’r Gors yn Ôl gyda Joshua Styles

8yh, Providero Coffee, canol dref Llandudno 

Dewch i wrando ar Joshua Styles o Fenter Planhigion Prin y Gogledd Orllewin (NWRPI). Yn ddim ond 23 oed, mae Joshua yn tyfu miloedd o rywogaethau prin i blanhigion y gors yn ei ardd gefn ar gyfer eu hailgyflwyno i Waundiroedd Swydd Gaerhirfryn. 

Cawl, coffi a theisen ar gael yn y caffi wedi 7yh. Does dim angen archebu lle, ond cofiwch gyrraedd yn gynnar – bydd hwn yn siŵr o fod yn boblogaidd!


Rhoddion hael os gwelwch yn dda:

Yn lle rhoi bris am y ddigwyddiad yma rydym yn wahodd rhoddion ar y ddiwrnod. Rhowch yn hael os gwelwch yn dda; bydd pob ennill yn mynd i mewn i waith Cymdeithas Eryri i warchod a wella harddwch a rhinweddau arbennig Eryri.