Taith: Taith gerdded i orffennol Blaenau gyda Denis McAteer

Taith gerdded i orffennol Blaenau gyda Rory Francis

02/07/24 Blaenau Ffestiniog

Bydd hon yn daith ffigur-8 hamddenol o oddeutu 4 milltir, o orsaf Flaenau Ffestiniog. Yn ystod y daith byddwn yn trafod rhywfaint o orffennol y dref. Bydd egwyl fer tua canol y daith. Yn yr ail hanner byddwn yn eich hatgoffa bod gan Blaenau fryniau! Rhaid archebu lle. £2 i’n haelodau / £5 os nad yn aelod.

Archebwch Yma!