Cymdeithas Eryri yn yr Eisteddfod Genedlaethol!

Cymdeithas Eryri yn yr Eisteddfod Genedlaethol!

10yb-6yp bob dydd, Y Maes, Llanrwst.

Yr Eisteddfod Genedlaethol yw’r digwyddiad celf iaith Gymraeg. Yn dysgu Cymraeg? Galwch heibio stondin Cymdeithas Eryri i ymarfer eich Cymraeg gyda’n staff a’n gwirfoddolwyr. Cewch wybod hefyd sut allwch chi helpu i warchod ein Parc Cenedlaethol hyfryd ein hunain, Eryri.

Yn galw ein Aelodau Busnes:

Lledaenwch y gair am eich busnes i gynulleidfa ledled Cymru wrth ymuno â ni yn yr Eisteddfod Genedlaethol rhwng 3-10 Awst. Llefydd cyfyngedig. Am wybodaeth gyrrwch e-bost i: claire@snowdonia-society.org.uk