Sgwrs: Teithio ar Feic gyda Mike Raine a Dan Goodwin

Sgwrs: Teithio ar Feic gyda Mike Raine a Dan Goodwin

25/10/24 Plas Menai Canolfan Awyr Agored Gendlaethol

Ymunwch â Mike Raine a Dan Goodwin am sgwrs gyda’r nos am fac-pacio yn y DU a thramor. Beth ydy o, sut allwch chi ei wneud, ac i le allwch chi fynd?

Bydd Mike yn rhoi sgwrs gyda lluniau yn disgrifio ei antur beicpacio ar ei ben ei hun o Drefriw i Cape Hvarf (Wrath), a gwblhawyd ganddo ddiwedd Ebrill eleni. Ei fwriad oedd llunio ei fersiwn ei hun o daith o Penn ar Wlas, Cernyw, i John O’Groats, nad oedd yn cyrraedd yr un o’r ddau le ac nad oedd, cyn belled â bod hynny’n bosib, yn dilyn ffyrdd.

Bydd Dan yn canolbwyntio ar ei daith feic-pacio 4000km o amgylch Sbaen a’r cyrion ym mynyddoedd Pyrenee Ffrainc, gan sôn am ei anturiaethau ar hyd y ffordd. Rhaid archebu lle. £8 i’n haelodau / £10 os nad yn aelod. Yn cynnwys te/coffi a bisgedi.

Archebwch Yma!