Casglu Hadau

Casglu Hadau, Nantmor

Booking essential,

Ymunwch â ni wrth i ni helpu’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i hel hadau brodorol lleol ar gyfer ei meithrinfa goed yn barod i’w plannu ledled Eryri. Byddwn yn casglu mes ac unrhyw hadau eraill sydd yn eu tymor ac yna’n eu paratoi i’w plannu yn y feithrinfa.

em>Cysylltwch ag Dan i gofrestru:
dan@snowdonia-society.org.uk
01286 685498