Clirio Rhododendron

Clirio Rhododendron, Nant Gwynant

Archebu lle yn hanfodol,

Llif fwa a loppers ar y parod! Dewch i ymuno â ni yng nghwm hardd Nant Gwynant, wrth i ni fynd i’r afael â’r rhywogaethau ymledol Rhododendron Ponticum.

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gweithio’n galed i fynd i’r afael â’r broblem hon ond mae angen help chi! Dewch i helpu i gadw Eryri yn amrywiol wrth i ni glirio’r planhigyn ac adeiladu pentyrrau cynefin yn ei lle wrth annog bywyd gwyllt brodorol i ffynnu unwaith eto!

Cysylltwcg ag Dan i gofrestru:
dan@snowdonia-society.org.uk
01286 685498