Clirio Rhododendron

Clirio Rhododendron, Penrhyndeudraeth

Archebu lle yn hanfodol

Llif fwa a loppers ar y parod! Dewch i ymuno â ni wrth i ni ymuno â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i fynd i afael â’r rhywogaethau ymledol Rhododendron Ponticum, planhigyn ymledol sydd wedi difetha Eryri ers blynyddoedd lawer.

Dewch i helpu i gadw Eryri’n hynod amrywiol wrth i ni glirio’r planhigyn ac annog bywyd gwyllt brodorol i ffynnu unwaith eto!

Cysylltwch ag Dan i archebu lle:
dan@snowdonia-society.org.uk
01286 685498