*WEDI EI GOHIRIO* Rheoli Safle

Rheoli Safle, Morfa Bychan

Archebu lle yn hanfodol

Wedi’i leoli ym mhwynt mwyaf de-ddwyreiniol y Llyn, rhwng Criccieth a Porthmadog, mae Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru yn berchen ar Greenacres (Morfa Bychan). Mae’r warchodfa’n cynnwys system dwyni wych sy’n gartref i sawl rhywogaeth arbenigol fel celyn y môr, rhosyn llosg a ehedydd.

Mae ein hymglymiad ar y safle wedi amrywio o atgyweirio ffensys i gadw stoc, i mewn i dorri’n ôl Helyg i gyd yn enw cadw’r bioamrywiaeth ryfeddol sy’n bodoli ar y safle.

O ganlyniad i ymlediad (Covid-19), y coronafeirws, gobeithiwn y byddwch yn deall y bydd o bosib yn rhaid canslo neu newid trefniadau ar fyr rybudd. Bydd ein staff yn gwneud pob ymdrech i adael i bawb sydd wedi archebu lle ar ddigwyddiad wybod. Cofiwch wirio beth ydy statws y digwyddiad ymlaen llaw drwy ffonio neu ebostio

Cysylltwch ag Dan i gofrestru:
dan@snowdonia-society.org.uk
01286 685498