Rheoli Rhywogaethau Ymledol

Rheoli Rhywogaethau Ymledol

Archebu lle yn hanfodol, Cludiant o Bangor a Chaernarfon am ddim

Mae newidiadau sylweddol yn digwydd yng ngerddi hardd Plas Tan y Bwlch. Mae clirio rhywogaethau ymwthiol estron yn un o’r rhain. Trwy glirio’r rhywogaethau estron hyn, bydd gan y gerddi fwy o le i dyfu, a bydd hynny’n hwb i’n planhigion cynhenid. Dewch i ymuno â ni yng ngerddi a choetiroedd gwych Plas Tan y Bwlch.

Cysylltwch ag Owain i gofrestru:
owain@snowdonia-society.org.uk
01286 685498