Rheoli Dolydd Blodau Gwyllt

Rheoli dolydd blodau gwyllt, Clynnog Fawr

Archebu lle yn hanfodol, Cludiant am ddim o Fangor a Caernarfon.

Cymerwch gam yn ôl mewn amser wrth i ni ymweld â Chae Tan y Bwlch, safle sydd wedi dianc rhag pwysau arferion ffermio modern sydd bellach yn dominyddu llawer o’n tirwedd. Y diffyg aflonyddwch hwn sydd wedi caniatáu i fywyd gwyllt yma ffynnu a pham ei fod yn cael ei gydnabod fel Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Gyda chymorth yr Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, byddwn yn ymgymryd â thasgau amrywiol ar y safle gan gynnwys trochi rhedyn a thrwsio ffensys i gadw’r safle hwn ar ei orau.

Mae hwn yn gyfle gwych i weld rhai tegeirianau gwych sydd gan y safle i gynnig!

Cysylltwch ag Dan i gofrestru:
dan@snowdonia-society.org.uk
01286 685498