Rheoli Cynefin Cennin Pedr Cynhenid

Rheoli Cynefin Cennin Pedr Cynhenid

Archebu lle yn hanfodol,

Ymunwch â ni wrth i ni fynd yn ôl i’r bryniau uwchlaw Henryd. Mae’r safle cudd hwn yn gartref i Gennin Pedr cynhenid a fydd yn cynhyrchu carped melyn rhyfeddol yn y gwanwyn. Ein nod yw helpu i gynnal y safle hwn er budd ei rinweddau naturiol a diogelu’r arddangosfa wych hon. Yn anffodus, mae Rhedyn yn mygu’r safle yn raddol ac mae hynny’n golygu ei bod hi’n anodd i’r Cennin Pedr gael digon o olau ac adnoddau i dyfu. Dewch i’n helpu i glirio’r Rhedyn marw fel bydd arddangosfa 2019 mor wych ag erioed.

Cysylltwch ag Dan i gofrestru:
dan@snowdonia-society.org.uk
01286 685498
498