Taith Gardd Ganol Haf Plas Brondanw

Taith Gardd Ganol Haf Plas Brondanw

11yb-2yp, Gerddi Plas Brondanw 

Er nad mor enwog â Phortmeirion, mae llawer o bobl yn ystyried mai gerddi Plas Brondanw yw creadigaeth hyfrytaf Clough Williams Ellis.

Ymunwch â ni ar daith breifat o amgylch yr ardd a chinio yn y caffi i ddilyn. Sylwer: llwybrau serth ar dir anwastad. Angen £5 o dâl mynediad wrth gyrraedd gyda 10% o ostyngiad i aelodau Cymdeithas Eryri.

Rhaid archebu lle ymlaen llaw. Cysylltwch â Claire:
claire@snowdonia-society.org.uk | 01286 685498


Rhoddion hael os gwelwch yn dda:

Yn lle rhoi bris am y ddigwyddiad yma rydym yn wahodd rhoddion ar y ddiwrnod. Rhowch yn hael os gwelwch yn dda; bydd pob ennill yn mynd i mewn i waith Cymdeithas Eryri i warchod a wella harddwch a rhinweddau arbennig Eryri.