Plannu Coed, Carneddau a Glyderau

Plannu Coed, Carneddau a Glyderau

Rhaid cofrestru ymlaen llaw

Mae’r gaeaf ar ei ffordd ac mae’n amser gwych i blannu coed. Mae cynyddu gorchudd coed yn helpu i lanhau’r aer, sefydlogi’r pridd a chreu cartrefi i adar a phryfed. Mae’r DU yn un o’r gwledydd lleiaf coediog yn Ewrop. Dewch i helpu i wrthdroi hynny a helpu i liniaru newid yn yr hinsawdd!

Byddwn yn gweithio gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, sy’n graddol droi’r coetiroedd conwydd y maent yn gofalu amdanynt yn goedwigoedd collddail sy’n cefnogi llawer mwy o rywogaethau o blanhigion, adar a phryfed. Maent hefyd yn treialu plannu coed mewn lleoedd slei a safleoedd ar eu tir fferm, wedi’i guddio rhag defaid sy’n cnoi, heb fod angen ffensys.

Felly, archebwch eich lle, bachwch rhaw a mwynhewch!

Cysylltwch â Mary i gofrestru:
mary@snowdoniasociety.org.uk
01286 685498