Plannu Coed (DIWRNOD YN LLAWN)

Plannu Coed, Nebo, Llanllyfni

Archebu lle yn hanfodol; llefydd yn cyfyngedig

Cyfle i wneud argraff bosotif barhaol ar y tirlun am flynyddoedd lawer i ddod!

Ar hyn o bryd mae’r DU yn sefyll fel un o’r gwledydd coediog lleiaf yn Ewrop! Os ydym am wneud sefyll dwys yn erbyn newid yn yr hinsawdd mae’n debyg bydd rhaid cynyddu y nifer o goed yn sylweddol.

Rydym yn ymuno ag Awdurdod y Parc Cenedlaethol i blannu coetir brodorol newydd a fydd nid yn unig yn helpu i lleihau newid yn yr hinsawdd, ond bydd hefyd yn elwa’n fawr ar fywyd gwyllt yn yr ardal.

Mae gennym drefn weithio glir ac asesiadau risg ar gyfer coronafirws i’n galluogi i gyflawni gwaith awyr agored ymarferol mor ddiogel â phosibl. Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y rhain cofiwch gysylltu. I sicrhau bod ymbellhau cymdeithasol yn bosib bob amser, cyfyngir yn llym ar y nifer o wirfoddolwyr ar gyfer pob diwrnod gwaith. Cofiwch archebu’n fuan i osgoi cael eich siomi.

Cysylltwch ag Dan i gofrestru:
dan@snowdonia-society.org.uk

Ymddiheurwn ond mae na broblem dechnegol ar y system cyfieithu. Defnyddiwch y dolenni yn y prif fenu i weld rhestr o ddigwyddiadau.