Plannu Coed

Plannu Coed, Plas Brondanw

Archebu lle yn hanfodol,

Dewch i roi help llaw i’r cartref rhyfeddol hwn, cyn gartref Clough Williams-Ellis, crëwr pentref Eidalaidd Portmeirion. Ar gyfer y sesiwn hon byddwn yn helpu i siapio’r dirwedd hardd hon trwy blannu coed a fydd nid yn unig yn gwella’r safle yn esthetig ond hefyd yn chwarae rôl wrth ddal carbon a darparu cynefin i fywyd gwyllt.

“Portmeirion…is perhaps [Clough Williams-Ellis’s] most famous creation…But it is the garden of Plas Brondanw, his home for more than 70 years, which is undoubtedly his most beautiful” Anna Pavord, Observer Magazine.

Mae’r eiddo hwn yn hyfrydle garddwyr gyda gerddi plas, waliau cerrig, ‘topiary’ a rhodfeydd coed. Fodd bynnag, mae angen gwaith cyson yn rheoli yr holl wyrddni hwn ac mae Cymdeithas Eryri wedi cytuno i helpu i roi help llaw i’r Plas.

Cysylltwch ag Dan i gofrestru:
dan@snowdonia-society.org.uk
01286 685498