Plannu Coed

Plannu Coed, Ysbyty Ifan

Archebu lle yn hanfodol,

Cyfle i leihau eich ôl troed carbon a gwneud argraff barhaol ar y tirlun am flynyddoedd lawer i ddod!

Ar hyn o bryd mae’r DU yn sefyll fel un o’r gwledydd coediog lleiaf yn Ewrop! Os ydym am wneud sefyll dwys yn erbyn newid yn yr hinsawdd mae’n debyg bydd rhaid cynyddu y nifer o goed yn sylweddol.

Rydym yn ymuno ar Ymddiriedolaeth Genedlaethol i blannu coed a fydd nid yn unig yn helpu i lleihau newid yn yr hinsawdd, ond bydd hefyd yn elwa’n fawr ar fywyd gwyllt yn yr ardal.

Cysylltwch ag Dan i gofrestru:
dan@snowdonia-society.org.uk
01286 685498