Plannu Coed

Plannu Coed

Archebu lle yn hanfodol

Mae misoedd y gaeaf yn golygu un peth i gadwraethwyr – tymor plannu coed. Mae gwaith plannu’r tymor hwn yn dirwyn i ben ac mae ar yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol angen ein cymorth i orffen plannu coedlan newydd ym mryniau Penmachno. Gadewch eich ôl yn Eryri am genedlaethau i ddod trwy ein helpu ni i blannu coed.

Cysylltwch ag Owain i gofrestru:
owain@snowdonia-society.org.uk
01286 685498
498