*WEDI EI GOHIRIO* Cynnal a Chadw Llwybrau Troed

Cynnal a Chadw Llwybrau Troed, Y Garn, Ogwen

Archebu lle yn hanfodol,

Yn 2018, mewn sgwrs ag Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru, gwnaethom lunio cynllun: i gynnal diwrnod cynnal a chadw llwybr troed ar y cyd ar ddydd Sadwrn cyntaf pob mis rhwng Ebrill a Hydref. Yn 2020 rydym yn parhau i gynnig y gyfres lwyddiannus hon o ddiwrnodau gwirfoddoli.

Ar draws y saith mis hyn byddwn yn helpu i gynnal a chadw rhai o lwybrau troed mwyaf poblogaidd Eryri ar lwybr Snowdon’s Watkin, Glyder Fawr, Y Garn, Cwm Tryfan, Cwm Bychan a Craflwyn. Bydd y gwaith hwn yn mynd â chi o gopaon eira ym mis Ebrill, trwy wres chwyddedig mis Mehefin, ac i liwiau hydrefol mis Hydref.

Nid yn unig y mae’r dyddiau hyn yn cyfrannu at fynediad parhaus i ddyffrynnoedd a mynyddoedd hardd yr ardal ond maent hefyd yn gyfle i amsugno arbenigedd a gwybodaeth Tîm Llwybr Troed yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n gweithio arnynt.

Mae’r dyddiau hyn yn digwydd ar ddydd Sadwrn cyntaf y mis rhwng Ebrill a Hydref.

Manylion pellach yn dod yn fuan..

Cysylltwch â’n Swyddog Prosiect Dan Goodwin os hoffech chi ‘pitcho’ mewn ar gyfer llwybrau Eryri:
dan@snowdonia-society.org.uk
01286 685498