‘Straddling the Divide’ Sgwrs gan Ray Wood a gwobrwyo Cystadleuaeth Ffotograffiaeth 2019

‘Straddling the Divide’ Sgwrs gan Ray Wood a gwobrwyo Cystadleuaeth Ffotograffiaeth 2019

7:30yh, Plas y Brenin, Capel Curig

Sgwrs gan y newyddiadurwr ffotograffydd adnabyddus Ray Wood a noson wobrwyo ar gyfer enillydd cystadleuaeth ffotograffiaeth Cymdeithas Eryri 2019. Croeso i bawb.

Bydd Ray yn egluro sut y mae wedi newid o ffotograffiaeth analog i ddigidol dros y blynyddoedd; bydd hefyd yn dangos rhai lluniau trawiadol o Eryri yn ogystal â rhannau anghysbell eraill o’r byd y mae wedi ymweld â nhw o ganlyniad i’w waith fel ffotograffydd. Paid â cholli allan!
Croeso cynnes i bawb. Rhoddion ar y drws i waith Cymdeithas Eryri yn warchod y Parc Cenedlaethol.