Sesiwn Arlunio Awyr Agored o dan arweiniad Caren Morys

Sesiwn Arlunio Awyr Agored o dan arweiniad Caren Morys

14:30 – 17:30, Coed Hafod y Llyn, Maentwrog

Aelodau Cymdeithas Eryri, ymunwch â ni am cyfle i fireinio eich medrau arlunio o dan arweiniad yr arlunydd lleol Caren Morys. Byddwn yn mynd draw i un o goedlannau hardd a hudolus Eryri. Mae angen i fynychwyr ddod â’u defnyddiau arlunio a sgetslyfrau eu hunain.

Digwyddiad i aelodau.

Rhaid archebu lle.

Archebwch!