Cyflwyniad i wlyptiroedd ardaloedd o ucheldir

Bydd y cwrs hwn yn cynnwys:

*Cyflwyniad i wlyptiroedd ardaloedd o ucheldir

*Cyflwyniad i adnabod planhigion ar gyfer y Cynllun Monitro Planhigion Cenedlaethol

*Ecoleg planhigion gwlyptiroedd yr ucheldir.

Hyfforddwr: John Harold (Cymdeithas Eryri)

Cysylltwch gyda support@npms.org.uk am ragor o wybodaeth neu i archebu eich lle – cofiwch gynnwys yn eich e-bost eich bod yn wirfoddolwr i Gymdeithas Eryri.

Cewch wybod mwy am y Cynllun Monitro Planhigion Cenedlaethol yma.