Mordwyo tu hwnt i’r llwybr gyda Mike Raine, Cwm Pennant

Mordwyo tu hwnt i’r llwybr gyda Mike Raine, Cwm Pennant

10:00 – 16:00, Cwm Pennant

Ymunwch â Mike Raine am weithdy undydd gyda’r nod o ddatblygu eich sgiliau darllen map a llywio, yn Cwm Pennant hardd. Dewch â map OS Explorer 17 a’ch cwmpawd.

Byddwn yn gadael llwybrau troed ar ôl ar gyfer rhywfaint o’r gweithdy hwn felly disgwyliwch dir garw, a allai fod yn wlyb, dan draed.
Lefel ffitrwydd – cymhedrol

Gyda diolch i Raglen Cronfa Grant Cymunedol y Grid Cenedlaethol.