Aelodau: Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol Cymdeithas Eryri

Aelodau: Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol Cymdeithas Eryri

10yb-5yp, Plas y Brenin, Capel Curig

Aelodau o Gymdeithas Eryri: dewch i ddweud eich dweud ar sut y dylem symud ymlaen dros Eryri yn ein Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol.

Mae rhaglen y dydd yn cynnwys cinio bwffe, sgwrs gan siaradwr adnabyddus a thaith gerdded yn yr ardal leol. Mwy o wybodaeth i ddilyn.

Cysylltwch â Claire i archebu eich lle: 
claire@snowdonia-society.org.uk
01286 685 498