Aelodau: Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol Cymdeithas Eryri

Aelodau: Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol Cymdeithas Eryri

10yb-5yp, Plas y Brenin, Capel Curig

Aelodau o Gymdeithas Eryri: dewch i ddweud eich dweud ar sut y dylem symud ymlaen dros Eryri yn ein Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol. Cofrestrwch ar lein yma.

Amserlen y diwrnod:

10:00 Cofrestru
11:00 Busnes Furfiol y CBC
12:00 Sesiwn Holi’r Ymddiriedolwyr
12:30 Cinio
13:30 Siaradwr Gwadd: Mike Alexander
14:30 Taith Cerdded Glannau’r Afon i Gaffi Siabod, arwain gan Rob Collister
17:00 Diwedd y Daith

Cofrestrwch ar lein yma.
Cysylltwch â Claire efo unrhyw gwestiwn

claire@snowdonia-society.org.uk
01286 685 498