Aelodau: Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol 2022

Aelodau: Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol 2022

Gwahoddir aelodau Cymdeithas Eryri i ymuno â staff ac ymddiriedolwyr ar gyfer ein Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol, a gynhelir mewn lleoliad newydd i ni yng Nghlwb Rygbi Bethesda, ar lannau’r afon Ogwen.

I’r aelodau hynny’n nad ydyn nhw’n byw yn yr ardal, bydd cyfle i ymuno â’r digwyddiad yn rhithiol ar-lein. Ymunwch â ni i gael gwybod mwy am ein gwaith dros y flwyddyn ddiwethaf. Rhaglen i ddilyn.

Rhaglen y CBC: 
09:30-10:00 – Cofrestru
10:00 – Busnes ffurfiol y CBC
11:00 – Lluniaeth
11:20 – Sgwrs: Robbie Blackhall-Miles – y Project Adferiad Gwyrdd arloesol Natur am Byth
12:30 – Diwedd
12:30 – Teithiau dewisol:

  • 12:30-3:30yp – Taith hamddenol ar hyd lôn feicio Lôn Las Ogwen a chinio yng nghaffi Moel y Ci.
  • 12:30-5yp – Taith i lethrau’r Carneddau o Fethesda, gydag aelod o dîm Partneriaeth Tirlun y Carneddau Carneddau Landscape Partnership (bydd angen pecyn cinio!).

Rhaid cofrestru ymlaen llaw:
E-bost i: claire@snowdonia-society.org.uk i gofrestru, gan nodi eich rhif aelodaeth.