Llwybr Llechi Eryri

Footpath team

Llwybr Llechi Eryri

Archebu lle yn hanfodol,

Gwahoddiad i bob fforiwr! Gofynnwyd i Wirfoddolwyr Cymdeithas Eryri gynorthwyo i gwblhau Llwybr Llechi Eryri. Bydd Llwybr Llechi Eryri yn gylchdaith 85 milltir a fydd yn galluogi cerddwyr archwilio treftadaeth ddiwydiannol y pentrefi llechi sydd wedi’u gwasgaru o amgylch mynyddoedd Eryri. Ein gwaith yw dangos y ffordd trwy osod nodwyr llwybrau ar hyd rhannau penodol o’r llwybr newydd.

Cysylltwch ag Owain i gofrestru:
owain@snowdonia-society.org.uk
01286 685498