Hyfforddiant Achrededig Cynnal a Chadw Llwybrau

Hyfforddiant Achrededig Cynnal a Chadw Llwybrau

Archebu lle yn hanfodol,

MA’R DIGWYDDIAN YMA RWÂN YN LLAWN

Dewch i’n helpu i gynnal rhai o lwybrau mwyaf poblogaidd y wlad. Mae angen gwaith cynnal a chadw cyson ar lwybrau’r Wyddfa oherwydd bod 500,000 o bobl yn eu cerdded bob blwyddyn. Os ydych chi’n hoffi cerdded mynyddoedd ac yn defnyddio’r llwybrau yma eich hun, yna dyma’r diwrnod o wirfoddoli i chi. Cofiwch y byddwn yn cerdded drwy gydol y dydd. Rydym yn cynnig hyfforddiant achrededig fel rhan o’r diwrnod yma o dan ein cwrs cynnal a chadw llwybrau mynydd ac iseldir. Cysylltwch gyda Owain os oes gen chi ddiddordeb mewn cymeryd rhan yn yr diwrnod yn ogystal a’r cwrs.

Cysylltwch ag Dan i gofrestru:
dan@snowdonia-society.org.uk
01286 685498
498