Clirio Celyn

Clirio Celyn,Betws y Coed

Archebu lle yn hanfodol

Un o’r pethau sy’n gwneud coetiroedd mor wych yw yr amrywiaeth o fywyd gwyllt gellir ddarganfod ynddynt. Nid yw ein coetiroedd brodorol hyfryd yma yn Eryri yn eithriad! Yn anffodus yn enghraifft Nghoed Hafod mae’r amrywiaeth hon dan fygythiad gan Celyn! Er fod yn rhywogaeth frodorol sy’n werthfawr i natur ynddi’i hun mae ar gallu i gyfyngu potensial nifer o fflora brodorol arall. Dewch i ymuno â ni a rhyddhau y coetir sydd yn cael ei glymu gan Celyn!

Cysylltwch ag Dan i gofrestru:
dan@snowdonia-society.org.uk
01286 685498