Her 3 Chopa Go Iawn: Yr Wyddfa

Hel Sbwriel, Yr Wyddfa

Archebu lle yn hanfodol, Llefydd prin

Rydym yn falch o gefnogi’r Her 3 Chopa Go iawn ar ei 7fed flwyddyn!Bydd y casgliad sbwriel hwn yn canolbwyntio ar Lwybr Troed Llanberis, fel rhan o Her y 3 Chopa Go Iawn. Prif nod fydd gwella ymwybyddiaeth o’r gwaith sydd eisoes yn cael ei wneud gan elusennau a grwpiau gwirfoddol lleol sy’n cynnal digwyddiadau casglu sbwriel yn rheolaidd, ac yn bwysicach efallai, addysgu’r niferoedd helaeth o ymwelwyr a all ddylanwadu’n gadarnhaol ar y sefyllfa sbwriel, yn enwedig yn ystod misoedd prysur yr haf pan fydd miloedd o bobl sy’n codi arian at elusennau a cherddwyr sydd ar eu gwyliau yn ymweld â’r mynydd.

Bydd y diwrnod yn cynnwys trip am ddim i’r copa i bob gwirfoddolwr cymdeithas Eryri

Cysylltwch ag Dan i gofrestru:
dan@snowdonia-society.org.uk
01286 685498