Plannu Gwrychoedd

Y tro cyntaf y byddwch chi’n defnyddio ein system newydd, My Impact, byddwch chi’n creu cyfrif. Ar ôl i chi gael eich cofrestru a’ch cymeradwyo gan weinyddwr, byddwch chi yn gallu cofrestru eich hunan i ddiwrnodau gwirfoddoli, heb orfod aros am ymateb gan weinyddwr. Gobeithiwn y bydd hyn yn gwneud y system gofrestru yn haws i chi fel gwirfoddolwyr.

Os oes angen cefnogaeth ar unrhyw un i ddefnyddio My Impact, cyslltwch â Dan.

 • 21 Mai, 22
  Cwrs Cymorth Cyntaf Awyr Agored

  Bala

  Cwrs dau ddiwrnod. Os hoffech gymryd rhan yn ein project Caru Eryri neu os hoffech wybod sut i ofalu am rhywun mewn argyfwng, cofiwch ystyried cymryd rhan yn y cwrs Gofal Achub Argyfwng Cymorth Cyntaf Awyr Agored yma.

 • 21 Mai, 22
  Caru Eryri: Rhyd Ddu, Cwellyn

  Rhyd Ddu

  Ymunwch a thîm Caru Eryri wrth i ni reoli sbwriel a chefnogi’r gymuned leol drwy darparu gwybodaeth ac arweiniad i ymwelwyr.

 • 21 Mai, 22
  Caru Eryri: Llyn Dinas, Aberglaslyn

  Aberglaslyn

  Byddwn yn cerdded a mwynhau llwybrau braf o gwmpas Beddgelert; wrth gerdded, byddwn yn codi sbwriel i sicrhau ein bod yn cynnal ei harddwch naturiol.