Glanhau traeth Harlech

Glanhau traeth Harlech

Archebu lle yn hanfodol,

Cafodd problem ddifrifol sbwriel yn ein cefnforoedd gryn sylw dros y flwyddyn ddiwethaf, gyda phobl adnabyddus fel Syr David Attenborough yn dod â’r mater i sylw’r cyhoedd. Ond heb weithredu ni fydd dim yn newid. Ymunwch â ni am ddiwrnod ar arfordir gorllewin Cymru wrth i ni fynd i’r afael â’r broblem hon. Ein nod yw casglu a chlirio cymaint o sbwriel â phosib o draeth Harlech. Byddwn hefyd yn cwblhau arolwg sbwriel fel bod ein hymdrechion yn ychwanegu at fas data glanhau traethau’r DU a weithredir gan Gymdeithas Gwarchod y Môr. Dewch i wneud gwahaniaeth efo ni!

Cysylltwch ag Owain i gofrestru:
owain@snowdonia-society.org.uk
01286 685498
498