Ffensio

Sand_Dunes

Ffensio

Archebu lle yn hanfodol,

Ymunwch â ni wrth i ni helpu Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru wella terfyn gwarchodfa natur Morfa Bychan. “Mae Morfa Bychan yn cynnig cyfle i weld planhigion morol prin o fewn system dwyni ddeinamig. Mae ystod gyfan o gynefinoedd twyni i’w gweld o linell y llanw i welltir twyni gweddol sefydlog.” Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru. Os ydych wedi arfer codi ffensys neu’n dymuno dysgu sut i godi ffens am y tro cyntaf, mae’r diwrnod hwn i wirfoddolwyr yn siŵr o fod yn ddiwrnod da ar y glannau.

Cysylltwch ag Dan i gofrestru:
dan@snowdonia-society.org.uk
01286 685498
498