Taith beicio trydan a taith cherdded

Taith beicio trydan a taith cherdded

Bethesda i Cwm Idwal, 10:00 – 15:00

Hoffech dreulio diwrnod ar feic trydan ac yn cerdded mewn tirlun hardd? Hoffech chi wybod mwy am ddewisiadau cludiant gwyrdd yn y Parc Cenedlaethol? Ymunwch â ni am daith feics ar hyd hen ffordd Nant Ffrancon cyn cerdded at Lyn Idwal. Byddwn yn cychwyn ym Methesda, yna’n dilyn y llwybr beics a’r hen ffordd drwy Nant Ffrancon hyd at Fwthyn Ogwen. Byddwn wedyn yn gadael y beics cyn cerdded i fyny at y llyn cyn dychwelyd.

Mae hefyd opsiwn e-tandem felly cysylltwch os oes gennych ddiddordeb yn hynny!

Mae’r taith yn cynnwys llethrau, ond ddylai bod dim problem ar beiciau trydan.

Lefel gweithgaredd – cymhedrol.

Am ddim – Blaendal £10 bydd yn cael ei ad dalu ar ol mynychu.

Archebwch YMA

Gyda diolch i Raglen Cronfa Grant Cymunedol y Grid Cenedlaethol.