Diwrnod Gwaith yng Nghoetir Tŷ Hyll

Diwrnod Gwaith yng Nghoetir Tŷ Hyll

Archebu lle yn hanfodol,

A hoffech chi ddatblygu rhywfaint o sgiliau ymarferol ym maes rheoli coetiroedd? Mae’r gwaith o gynnal a chadw ein coetir ysblennydd yn dibynnu ar haelioni ein tîm rhagorol o wirfoddolwyr ymroddedig. Pa un ai a hoffech helpu â’n harolwg o adar neu rywbeth mwy corfforol fel cynnal llwybrau troed, ymunwch â ni i fynd i’r afael â thasgau’r mis hwn yn y coetir!

Cysylltwch ag Owain i gofrestru:
owain@snowdonia-society.org.uk
01286 685498