Difa jac-y-neidiwr gyda grwp Balsam Tregarth

Difa jac-y-neidiwr gyda grwp Balsam Tregarth

Archebu lle yn hanfodol,

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi bod yn cydweithio mewn partneriaeth â grwpiau cymunedol megis Lladdwyr Jac-y-neidiwr Bethesda i helpu i sefydlu grwpiau difa jac-y-neidiwr a rheoli’r planhigyn ar lefel leol. Ar 18 Mehefin byddwn yn ymuno â grŵp Tregarth am ddiwrnod ar lan yr afon Ogwen. “Dewch i Ddyffryn Ogwen i helpu gyda’r frwydr yn erbyn y planhigyn ymledol, jac-y-neidiwr. Byddwn yn ei godi mewn lleoliad hyfryd ar lannau’r afon lle mae’r planhigyn hwn wedi ymledu a mygu planhigion brodorol. Byddwn yn ymuno â Chymdeithas Eryri – gorau po fwyaf o wirfoddolwyr ddaw draw!” Lladdwyr Jac-y-neidiwr Bethesda. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno a’r grŵp yma, yna dewch draw i’r sesiwn flasu i gyfarfod yr aelodau sydd eisoes yn gwneud gwahaniaeth.

Cysylltwch ag Owain i gofrestru:
owain@snowdonia-society.org.uk
01286 685498
498

 • 19 Aws, 22
  Caru Eryri: Llwybr Llanberis, Yr Wyddfa

  Ymunwch a thîm Caru Eryri wrth i ni reoli sbwriel a chefnogi’r gymuned leol Llanberis a darparu gwybodaeth ac arweiniad i ymwelwyr ar y llwybr a’r pentref.

 • 19 Aws, 22
  Caru Eryri: Ogwen

  Ymunwch a thîm Caru Eryri wrth i ni reoli sbwriel a chefnogi’r gymuned leol a darparu gwybodaeth ac arweiniad i ymwelwyr ar y llwybr.

 • 20 Aws, 22
  Caru Eryri: Rhyd Ddu, Cwellyn

  Rhyd Ddu

  Ochr ddeheuol Yr Wyddfa yn hanesyddol yw ochr distawaf, ond un sy’n tyfu mewn poblogrwydd. Ymunwch a thîm Caru Eryri wrth i ni reoli sbwriel a chefnogi’r gymuned leol drwy darparu gwybodaeth ac arweiniad i ymwelwyr.