Cynnal Llwybrau Troed yr Wyddfa

Cynnal Llwybrau Troed yr Wyddfa

Archebu lle yn hanfodol, Taith am ddim ar y trên i’r copa

Dewch i’n helpu ni i gynnal a chadw rhai o lwybrau troed mwyaf poblogaidd y wlad. Mae ar lwybrau troed Eryri angen gwaith cynnal a chadw cyson oherwydd bydd 600,000 o bobl yn troedio arnynt bob blwyddyn. Os ydych chi’n hoffi cerdded yn y mynyddoedd a defnyddio’r llwybrau troed hyn eich hun, dyma’r diwrnod gwirfoddoli delfrydol i chi. 

Cysylltwch ag Owain i gofrestru:
owain@snowdonia-society.org.uk
01286 685498