*WEDI EI GOHIRIO* Cynnal Coetir

Cynnal Coetir, Parc Mawr

Archebu lle yn hanfodol,

Parhad o’n gwaith yn cynorthwyo’r Coed Cadw i reoli Parc Mawr, coetir hynafol sy’n frith o goed hynafol trawiadol.

Dewch draw yn y gwanwyn am arddangosfa wych o glychau glas a blodau eraill y tymor, neu ar unrhyw adeg o’r flwyddyn i fwynhau golygfeydd gwych dros ddyffryn Conwy.” Coed Cadw.

Mae angen gofal ar y warchodfa 84 erw hon er mwyn cynnal ei llwybrau ar gyfer cerddwyr, a bydd ein cymorth yn mynd yn bell. Dewch i ddysgu technegau cynnal llwybrau, i fwynhau Parc Mawr ac i ddarganfod safle y byddwch yn siŵr o fod eisiau dychwelyd iddo.

O ganlyniad i ymlediad (Covid-19), y coronafeirws, gobeithiwn y byddwch yn deall y bydd o bosib yn rhaid canslo neu newid trefniadau ar fyr rybudd. Bydd ein staff yn gwneud pob ymdrech i adael i bawb sydd wedi archebu lle ar ddigwyddiad wybod. Cofiwch wirio beth ydy statws y digwyddiad ymlaen llaw drwy ffonio neu ebostio

Cysylltwch ag Dan i gofrestru:
owain@snowdonia-society.org.uk
01286 685498