Cynnal a Chadw Llwybrau

Cynnal a Chadw Llwybrau

Archebu lle yn hanfodol,

Rhwng Ebrill a Hydref mi fydd Cymdeithas Eryri yn gweithio ar yr cyd gyda’r Ymddiriedolaeth Cenedlaethol pob Dydd Sadwrn cynta’r mis er mwyn cynnal a chadw rhai o lwybrau mwyaf poblogaidd Eryri. Mi fydd rhan fwyaf o’r gwaith yn cymeryd lle yn nentydd Ogwen a Gwynant, lle byddym yn helpu i osod cerrig, clirio draeuni a gwasgaru carneddi ddi angen. Os yr ydych yn caru cerdded mynyddoedd Eryri ac eisiau helpu edrych ar ol yr llwybrau yma, yn ogystal a’r cynefinoedd ucheldirol, rhain yw’r diwrnodau gwirfoddol i chi.

Cysylltwch ag Owain i gofrestru:
owain@snowdonia-society.org.uk
01286 685498
498