Cynnal a Chadw Llwybrau

Cynnal a Chadw Llwybrau

Booking essential,

Rhwng Ebrill a Hydref mi fydd Cymdeithas Eryri yn gweithio ar yr cyd gyda’r Ymddiriedolaeth Cenedlaethol pob Dydd Sadwrn cynta’r mis er mwyn cynnal a chadw rhai o lwybrau mwyaf poblogaidd Eryri.

Am y mis hwn byddwn yn ymweld â Physgotwyr Aberglaslyn a Bryn Du rhan o lwybr crwn hardd rhwng Nantmor a Beddgelert sy’n rhedeg trwy Goetir Hynafol a Cheunant ysblennydd Aberglaslyn.

Os yr ydych yn caru cerdded mynyddoedd Eryri ac eisiau helpu edrych ar ol yr llwybrau yma, yn ogystal a’r cynefinoedd ucheldirol, rhain yw’r diwrnodau gwirfoddol i chi.

Contact Dan to register:
dan@snowdonia-society.org.uk
01286 685498